EBU
Mailing niet goed weergegeven?
Bekijk de mailing online
juli 2019
EBU
Uitnodiging: CIRCO startbijeenkomst | 16 september 2019

Beste heer/mevrouw,

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang en er liggen enorm veel kansen
voor het bedrijfsleven om aan de slag te gaan met circulaire (verdien)modellen in de regio
Utrecht. Ontdek welke kansen er voor jouw organisatie liggen voor circulair design tijdens de gratis
CIRCO-miniworkshop.

CIRCO is een methodiek voor bedrijven en netwerkorganisaties, waarmee je concreet aan de
slag gaat met circulair ontwerp van producten, diensten en businessmodellen. Zo leer je hoe
je bedrijf de businesskansen die de circulaire economie biedt optimaal kan benutten, hoe je
je klantenportfolio kan uitbreiden en kan voldoen aan de wensen van de markt. De CIRCO-methodiek biedt handvatten om als organisatie zelf aan de slag te gaan met circulaire economie om vervolgens (de eerste) concrete stappen te kunnen gaan zetten.

Op maandag 16 september 2019 organiseren Provincie Utrecht, Alliantie Cirkelregio Utrecht en de Economic Board Utrecht in samenwerking met CIRCO een
startbijeenkomst in de regio. Deze miniworkshop is een korte introductie op een driedaagse
CIRCO Circular Business Design Track . Samen met netwerkpartners en bedrijven in de regio
willen wij tijdens deze Startbijeenkomst onderzoeken welke tracks we in de regio kunnen
organiseren die aansluiten bij de huidige activiteiten en evenementen. 

Datum: 16 september 2019
Tijd: 14:30uur tot 17:00uur, aansluitend borrel
Locatie: Provinciehuis Utrecht

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij Irene ten Dam via irene.tendam@economicboardutrecht.nl

Graag tot ziens bij de CIRCO startbijeenkomst op 16 september in het Provinciehuis in Utrecht om zo gezamenlijk de kansen van circulaire economie te benutten.

Met vriendelijke groet, mede namens de organisatie,

Irene ten Dam

 
EBU
 
 
Example
EBU heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze nieuwsbrief. Desondanks accepteert EBU geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie noch voor schade, overlast of ongemak danwel andersoortige gevolgen die voortkomen uit of samenhangen met het gebruik van de informatie.